Mouleren

montage / grading

Deze film is gemaakt in het kader van het HKU lustum, en is onderdeel van een zesdelige serie. Het uitgangspunt voor de films was het antwoord op de vraag naar het nut van kunst. Kunst laat zich niet per definitie vangen in een bepaalde vorm en ontleent haar bestaansrecht aan de visie van haar maker. De makers van de zes films beschouwen kunst als het product van talent, passie, inspanning en overgave van haar maker. Ze vinden kunst van essentieel belang voor maker én publiek.

 

Zowel de traditionele als moderne kunstvormen zijn in beeld gebracht. De films laten zien dat kunstenaars een vak uitoefenen en zij tonen de mens achter de kunstenaar. Er is aandacht voor het maatschappelijk belang van kunst en de gevolgen die kunst kan hebben. Muziek en toneel brengt mensen bij elkaar. Een tentoonstelling of documentaire kan aanleiding zijn voor een maatschappelijke discussie. Kunst vermaakt, ontroert, provoceert, inspireert en stimuleert. Zij daagt uit tot discussie, verbindt en spoort aan tot beweging, soms zelfs revolutie. Dat klinkt als iets vanzelfsprekend, zeggen de makers, maar zelfs zij, als kunststudenten, hebben moeite gehad om alle kunstvormen onder één visie te scharen. Ze hopen daarom dat deze serie dat besef aanwakkert bij het publiek.

 

In deze film volgen we een HKU modestudent die de stap zet om voor zichzelf te beginnen. Ze overwint haar twijfels en volgt haar droom. Deze film vertelt over hoe een kunstenaar zijn/haar plek moet vinden in de buitenwereld.

 

Meer informatie

 

terug